Herregård

Landbrug

På engene, som strækker sig over en kilometer direkte langs fjorden, dyrker vi hø af høj kvalitet, mens der på de bakkede tørre enge, som minder om engene i Alperne, holdes Anguskvæg til direkte salg.

Enge med deres specielle flora har stor naturværdi og er derfor delfinansieret med EU-støtte.


Skove

En stor del af skovarealet består af blandet løvfældende skov med kirkebær, eg, lindetræer og bøgetræer. Der er også mindre arealer med gamle fyrretræer og grantræer og små søer.

En vigtig grundpille for ejendommen er produktion af nobilisgran (Abies nobilis). Ca. 100 ton gran produceres årligt til eksport.


Jagt

Vi står selv for jagten med familie og med gæster. Om efteråret/vinteren er der maksimalt tre til fire jagter. Vi jagter sneppe, fasan, hare, ræv og mårhund. Der er en stor bestand af stærke rådyr, mens kronhjorte og dådyr er er strejfende vildt.

Vi er gået bort fra det tidligere opdræt af fasaner og gråænder til jagt og prøver at genopbygge de naturlige bestande af vilde fasaner gennem øget jagt på rovdyr og biotop forbedringer.

Book din fantastiske ferie nu